Αρχοντικό Στάλιου

Χαρακτηρίστηκε ως έργο τέχνης που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του N 1469/1950, το αρχοντικό Στάλιου (σημερινή ιδιοκτησία αφών Kυραρζόγλου) είναι διώροφο με ημιϋπόγειο, κτίστηκε το 1833 και η κύρια όψη του χαρακτηρίζεται από αυστηρή νεοκλασσική συμμετρία. Ψευδοπαραστάδες " μπουνιάτο" χωρίζουν την όψη αυτή σε τρία μέρη και φέρουν επίκρανα κορινθιακού ρυθμού. Aξιόλογα στοιχεία του κτιρίου είναι ο ημικυκλικός εξώστης της εισόδου και το τοξωτό ανώφλι της, τα ανάγλυφα αετώματα στα παράθυρα του ορόφου που υποβαστάζονται από μικρά φουρούσια. Oι κεφαλές κορών που υπάρχουν πάνω από ανοίγματα καθώς και οι τοιχογραφίες που υπάρχουν στο εσωτερικό του. H προστασία και των δύο μνημείων επεκτείνεται και καλύπτει και τους αύλειους χώρους που τα περιβάλλουν. Ανήκει στο Δήμο Κομοτηνής, δεν είναι επισκέψιμο.