Δραστηριότητες για όλους και προσβάσιμες δραστηριότητες για όλους

Η Κομοτηνή δεν πρωτοπορεί μόνο σε υποδομές προσβασιμότητας, αλλά αποτελεί μια πραγματικά φιλική πόλη για ανάπηρα άτομα. Η δραστηριότητα των εθελοντικών οργανώσεων, σε συνδυασμό με τις δράσεις που αναπτύσσουν σε συνεργασία με τον Δήμο Κομοτηνής, καθιστούν την Κομοτηνή μια πόλη για όλους χωρίς αποκλεισμούς.

Τόσο οι δημότες της Κομοτηνής, όσο και οι επισκέπτες, μπορούν να απευθύνονται στις εθελοντικές οργανώσεις για πληροφορίες, τόσο για τις υπηρεσίες που προσφέρουν, όσο και για τις δράσεις που αναπτύσσουν.

Ενδεικτικά αναφέρουμε, ότι στην Κομοτηνή λειτουργεί πρόγραμμα αυτόνομης διαβίωσης για ανάπηρα άτομα σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, ώστε συμπολίτες μας με διάφορες βλάβες να καθοδηγούνται από έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό, με στόχο να βελτιώνουν τις συνθήκες ζωής τους.

Ενώ την ίδια στιγμή, πάρα πολλές δράσεις πολιτισμούς και αθλητισμού αναπτύσσονται στον Δήμο Κομοτηνής, όπως για παράδειγμα το KomoRun, το οποίο αποτελείται από ένα Ημιμαραθώνιο Δρόμο 21.000 μέτρων και ένα δρόμο Μαζικής Συμμετοχής 5.000 μέτρων. Οι διαδρομές του KOMORUN είναι ανοικτές και φιλικές σε όλους όσους επιθυμούν να λάβουν μέρος ανεξαρτήτου ηλικίας και σχεδιασμένη ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν ανάπηρα άτομα.