Αρχοντικό Δερμετζόγλου

Χαρακτηρίστηκε ως έργο τέχνης που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του N 1469/1950, το αρχοντικό Δερμετζόγλου είναι μονόροφο με ημιϋπόγειο κτισμένο σύμφωνα με τα πρότυπα του πρώϊμου νεοκλασσικισμού. H μορφολόγηση της όψης μιμείται αρχαϊκές κατοικίες. Oι τέσσερις ραβδωτές ψευδοπαραστάδες του στέφονται με δωρικά επίκρανα και υποβαστάζουν ένα πλούσια διακοσμημένο με ανάγλυφα τριγωνικό αέτωμα. Ένα επιπλέον ιδιαίτερα ενδιαφέρον στοιχείον είναι η διακόσμηση της κάτω επιφάνειας των εξωστών με ραβδώσεις σε σχήμα αχιβάδας. Είναι ιδιοκτησίας Δεμερτζόγλου και μπορεί κανείς να το δει μόνο από έξω.