Λιμνοθάλασσα Καρατζά

Είναι μια μικρή λιμνοθάλασσα με αλμυρά έλη και μια στενή παράκτια αμμώδη παραλία. Περιβάλλεται από γυμνούς, μερικώς καλλιεργούμενος λόφους με μικρά νησιά και επίπεδες λασπώδεις εκτάσεις. Στο νοτιοανατολικό τμήμα της λιμνοθάλασσας υπάρχει αλιευτικός σταθμός. Στο δυτικό τμήμα βρίσκεται το χωριό Αρωγή. Η λιμνοθάλασσα Καρατζά αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές περιοχές στην Ελλάδα για τα πτηνά, με είδη που αναπαράγονται, μεταναστεύουν και διαχειμάζουν σε αυτή.