Προσβασιμότητα δημοτικής συγκοινωνίας

Ο Δήμος Κομοτηνής, εκτός από το γεγονός, ότι αποτελεί έναν φιλικό στα ανάπηρα άτομα δήμο, έχει αναπτύξει στενή συνεργασία με το  Αστικό ΚΤΕΛ Κομοτηνής, προκειμένου να καταστεί η μετακίνηση εντός της πόλης της Κομοτηνής προσβάσιμη με τη δημοτική συγκοινωνία.

Για αυτό το λόγο, στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, στην πόλη της Κομοτηνής κυκλοφορούν λεωφορεία, που εξυπηρετούν ανάπηρα άτομα, ώστε να είναι ελεύθερη η πρόσβαση όλων των ανθρώπων στην αστική τους μετακίνηση